Tham Gia Trang

Vui lòng lưu ý rằng bạn cần phải là thành viên của trang nháp mới được tạo trang nháp tại đây. Trở thành thành viên của Wiki Tổ Chức SCP không nghĩa bạn là thành viên của trang nháp, đây là hai wiki tách biệt.

Vui lòng bấm nút phía dưới để tham gia wiki.

Nếu nút tham gia không hiển thị, có nghĩa wiki hiện đang trong chế độ chỉ nhận thành viên qua gửi lờ mời.

Vui lòng tham gia Discord của Tổ Chức SCP, vào mục #dịch-thuật-wiki và xin yêu cầu được gửi lời mời tham gia trang nháp. Bạn cần phải ghi rõ tên tài khoản và tuổi của mình để nhân viên xem xét. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ nhân viên.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License